• Курсы Курсы
 • Учителя Учителя
 • Учебники Учебники
 • Видео Видео
 • Блог Блог
 • Карьера Карьера
 • Мерч Мерч
 • Контакты Контакты
 • Наши курсы

  Новый тест от ilya.shyla@gmail.com (A1) Simple

  email: ilya.shyla@gmail.com
  Имя:
  Номер телефона: 34234324

  1 Dziecko ma jeden: Rok ( 1 )

  2 Paweł ma czterdzieści: Lat ( 1 )

  3 Marek jest: Muzykiem ( 1 )

  4 Andrzej ma: Dużego domu ( 1 )

  5 Andrzej nie ma: Małego domu ( 1 )

  6 Marta pracuje: Lekarką ( 1 )

  7 Marta jest: ( 0 )

  8 To jest: Samochód ( 1 )

  9 Marek dużo mówi o: Swoim samochodzie ( 1 )

  10 Co Janusz teraz robi?: Janusz przeczyta książkę ( 1 )

  11 Co jeszcze robi Janusz?: Janusz siedzi w bibliotece ( 1 )

  12 Napisz co robisz teraz (3 zdania)?: 3;2;1 ( 0 )

  13 Czy możesz mi?: Pomóc ( 1 )

  14 W zeszłą sobotę my: Byliśmy w kinie ( 1 )

  15 Czy wy _________ popcorn: Jedzą ( 1 )

  16 _________ (ty) wybrać lepszy film!: Mogłem ( 1 )

  17 Napisz co robiłeś w weekend (3 zdania)?: 3;2;1 ( 0 )

  18 W następną zimę on ________ jeździł na nartach: Będę ( 1 )

  19 Oni ______________ z nim na wycieczkę w góry: Będzie jechać ( 1 )

  20 On ma ______________: Narty ( 1 )

  21 On jest w: Polsce ( 1 )

  22 Odpowiedz na pytania: 4;3;2;1 ( 0 )

  23 Zadaj pytania: 4;3;2;1 ( 0 )

  24 Wpisz przeciwieństwa: 5;4;3;2;1 ( 0 )

  25 Prawda/fałsz: Fałsz;Prawda;Fałsz ( 3 )

  26 Prawda/fałsz: Prawda;Fałsz;Prawda ( 3 )

  —————————————
  Результат проверки: 24

  Наши курсы