• Курсы Курсы
 • Учителя Учителя
 • Учебники Учебники
 • Видео Видео
 • Блог Блог
 • Карьера Карьера
 • Мерч Мерч
 • Контакты Контакты
 • Наши курсы

  Новый тест от bologanoliviya11@gmail.com (A1) Choose

  email: bologanoliviya11@gmail.com
  Имя: olivia
  Номер телефона: +48517635630

  1 Dziecko ma jeden: Rok ( 1 )

  2 Paweł ma czterdzieści: Lat ( 1 )

  3 Marek jest: Muzyk ( 0 )

  4 Andrzej ma: Duży dom ( 1 )

  5 Andrzej nie ma: Małego domu ( 1 )

  6 Marta pracuje: Jako lekarka ( 1 )

  7 Marta jest: Lekarzem ( 0 )

  8 To jest: Samochód ( 1 )

  9 Marek dużo mówi o: Swoim samochódzie ( 0 )

  10 Co Janusz teraz robi?: Janusz czyta książkę ( 1 )

  11 Co jeszcze robi Janusz?: Janusz siedzę w bibliotece ( 0 )

  12 Lubię _______ książki: Czytać ( 1 )

  13 W kinie _______ film: Oglądam ( 1 )

  14 Czy możesz mi?: Pomóc ( 1 )

  15 W zeszłą sobotę my: Chodziliśmy do kina ( 0 )

  16 Czy wy _________ popcorn: Jedliście ( 1 )

  17 _________ (ty) wybrać lepszy film!: Mogłeś ( 1 )

  18 Czy _________ (ty) ze sobą ciepłą kurtkę?: masz ( 1 )

  19 Czy ________ (on) mamie o ślubie?: Powiedział ( 1 )

  20 W następną zimę on ________ jeździł na nartach: Będą ( 0 )

  21 Oni ______________ z nim na wycieczkę w góry: Pojadą ( 1 )

  22 On ma ______________: Narty ( 1 )

  23 On jest w: Polsce ( 1 )

  24 Jaki jest Państwa adres?: Mieszkam na Długiej 13/2 ( 1 )

  25 __________________________________? Sportem i polityką: Czym się interesujesz ( 1 )

  26 Zaznacz przeciwieństwa: niski;gruby;rzadko;źle ( 4 )

  27 Prawda/fałsz: Fałsz;Prawda;Prawda ( 2 )

  28 Prawda/fałsz: Prawda;Prawda;Prawda ( 1 )

  —————————————
  Результат проверки: 75%

  Наши курсы