• Курсы Курсы
 • Учителя Учителя
 • Учебники Учебники
 • Видео Видео
 • Блог Блог
 • Карьера Карьера
 • Мерч Мерч
 • Контакты Контакты
 • Наши курсы

  Test sprawdzający znajomość języka polskiego (poziom A1)

  Остался последний шаг и отправляем на проверку
  Мы проверяем каждое письменное задание вручную, чтобы как можно точнее идентифицировать твой уровень. Оставь свой емейл, чтобы мы выслали результат проверки и рекомендации по изучению польского языка
  Получить результаты
  Мы проверяем ваш тест!
  Наш преподаватель скоро свяжется с Вами для обсуждения результатов
  1. Dziecko ma jeden
  Rok
  Lato
  Lata
  2. Paweł ma czterdzieści
  Rok
  Lat
  Wieków
  3. Marek jest
  Muzyk
  Piosenkarz
  Muzykiem
  4. Andrzej ma
  Duży dom
  Dużego domu
  Duże mieszkanie
  5. Andrzej nie ma
  Mały dom
  Małego domu
  Małe mieszkanie
  6. Marta pracuje
  Lekarzem
  Lekarką
  Jako lekarka
  7. Marta jest
  Lekarzem
  Lekarką
  Jako lekarka
  8. To jest
  Samochód
  Samochodem
  Maszyna
  9. Marek dużo mówi o
  Swój samochód
  Swoim samochodzie
  Swojemu samochodu
  10. Co Janusz teraz robi?
  Janusz czyta książkę
  Janusz przeczyta książkę
  Janusz czytać książkę
  11. Co jeszcze robi Janusz?
  Janusz siedzę w bibliotece
  Janusz siedzi w bibliotece
  Janusz siada w bibliotece
  12. Napisz co robisz teraz (3 zdania)
  13. Czy możesz mi?
  Pomóc
  Pomoc
  Uratować
  14. W zeszłą sobotę my
  Chodziliśmy do kina
  Byliśmy w kinie
  Poszli do kina
  15. Czy wy _________ popcorn.
  Jedli
  Jedzą
  Jedliście
  16. _________ (ty) wybrać lepszy film!
  Mógł
  Mogłem
  Mogłeś
  17. Napisz co robiłeś w weekend (3 zdania)
  18. W następną zimę on ________ jeździł na nartach.
  Będzie
  Będę
  Będą
  19. Oni ______________ z nim na wycieczkę w góry.
  Będą jechać
  Będzie jechać
  Pojadą
  20. On ma
  Łyżew
  Narty
  Łyżwy
  21. On jest w
  Polskę
  Polsce
  Polscy
  22. Odpowiedz na pytania
  Przykład: “Kim jesteś?” - Jestem Dawid twój przyszły nauczyciel.
  23. Zadaj pytania
  Przykład: Czym się interesujesz? Interesuję się sportem.
  24. Wpisz przeciwieństwa
  25. Prawda/fałsz
  Za wszystko zapłacimy tylko jeden złoty.
  Prawda
  Fałsz
  Normalna cena za abonament to 65 zł.
  Prawda
  Fałsz
  Oferta jest dostępna tylko latem.
  Prawda
  Fałsz
  26. Prawda/fałsz
  Menu w tej restauracji jest oryginalne.
  Prawda
  Fałsz
  W tej restauracji nie organizują imprez rodzinnych.
  Prawda
  Fałsz
  W tej restauracji możemy zjeść dwudaniowy obiad.
  Prawda
  Fałsz
  Узнать свой результат