• Курсы Курсы
 • Учителя Учителя
 • Учебники Учебники
 • Видео Видео
 • Блог Блог
 • Карьера Карьера
 • Контакты Контакты
 • Наши курсы

  Native Speaker

  Образование: Польская филология, specjalizacja glottodydaktyczna – Варшавский Университет
  licencjat na kierunku filologia polska, specjalizacja glottodydaktyczna — Uniwersytet Warszawski

  Стаж преподавания: С 2022 года

  Что нравится в работе: Очень люблю, когда я помогаю ученикам лучше понимать и описывать мир вокруг них. Несмотря на то, что я являюсь носителем языка – я сама очень многому учусь от своих студентов.

  Курсы, которые ведет данный учитель
  Отзывы о работе учителя
  Оставить свой отзыв
  Помогите сделать наши курсы лучше -
  оставьте свой отзыв!
  Вы успешно отправили отзыв
  Спасибо за ваш отзыв. Надеемся, он поможет улучшить наши курсы
  Pani Helena
  Pani Liza
  Pani Małgorzata
  Pani Hanna
  Pani Tatiana
  Pan Jerzy
  Pani Anastazja
  Pani Kinga
  Pani Natalia
  Pani Anna
  Pani Karolina
  Pani Weronika
  Pani Margaryta
  Pani Katarzyna
  Pani Monika
  Pan Dawid
  Pani Dorota
  Pan Sergiusz
  Pan Michał
  Pani Barbara
  Pani Agnieszka
  Pani Wiktoria
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467 w celach zapisu mnie na kurs polskiego jako obcego za pośrednictwem drogi elektronicznej. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę lub usunięcie.
  Отправить отзыв
  Есть вопрос? Напиши нам!